Friday, September 14, 2012

Antoine Auguste Ernest Hébert (1817-1908)

Antoine Auguste Ernest Hébert (1817-1908), French academic painter
Antoine-Auguste-Ernest Hebert, Two Odalisques Contemplating The Bosphorus, 1843
Antoine Auguste Ernest Hébert, Les Deux Odalisques contemplant le Bosphore, 1843
Antoine Auguste Ernest Hébert, Antonietta
Antoine Auguste Ernest Hébert, Antonietta
Antoine Auguste Ernest Hébert, La Musica
Antoine Auguste Ernest Hébert, La Musica
Antoine Auguste Ernest Hébert, Ophelia
Antoine Auguste Ernest Hébert, Ophelia

No comments:

Post a Comment