Sunday, November 29, 2015

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), Lithuanian painter, writer and composer.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Kings' Fairy Tale, 1908-09
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Angel, 1908
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Fairy Tale Castle, 1909
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Fairy Tale - I, 1907
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Rural Cemetery, 1909
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Fairy Tale - III, 1907

1 comment: