Thursday, June 16, 2016

Lars Hertervig (1830-1902)

Lars Hertervig (1830-1902), Norwegian painter.
Lars Hertervig, Skogtjern, 1865
Lars Hertervig, Vårsildfiske
Lars Hertervig, Fra Tysvær, 1867
Lars Hertervig, Island of Borgøya, 1867

No comments:

Post a Comment