Thursday, September 8, 2016

Willem de Zwart (1862-1931)

Willem de Zwart (1862-1931), Dutch painter.
Willem de Zwart, Girl with Japanese parasol, 1889
Willem de Zwart, Aan het strand, 1890

No comments:

Post a Comment